fbpx

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΗΣ

 

Μέχρι τώρα, η LOPD για την ιδιωτικότητα των δεδομένων στην Ισπανία έχει τηρηθεί, ένας νόμος που από τις 25 Μαΐου 2018 αντικαθίσταται από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου θα ισχύει μόνο για τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται στο Www.ehca.eu και δεν ισχύουν για τις πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτα μέρη σε άλλους ιστότοπους, ακόμη και αν συνδέονται με την Www.ehca.eu .

 

Αυτή η Www.ehca.eu εκφράζει τη δέσμευσή της να διατηρεί και να εγγυάται επιχειρηματικές σχέσεις με τον χρήστη με ασφαλή τρόπο, προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα και εξασφαλίζοντας το δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα.

 

Προσωπικά δεδομένα που απαιτούν Www.ehca.eu

Για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας χρειαζόμαστε ορισμένα στοιχεία ταυτοποίησης ανάλογα με την υπηρεσία που σας παρέχει η Www.ehca.eu:

Για το βιβλίο επισκεπτών/κριτικές:

Όνομα: για να αναγνωρίσετε το χρήστη.

email: για να γνωρίζετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το οποίο έγινε το σχόλιο.

 

Για το ιστολόγιο:

Εάν έχουμε επιτρέψει στους χρήστες να αφήνουν σχόλια:

 

Όνομα: για να αναγνωρίσετε το χρήστη

email: για να γνωρίζετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το οποίο έγινε το σχόλιο.

 

Για τον ιδιωτικό χώρο πελατών:

Ο χώρος πελατών είναι ιδιωτικός χώρος. Ο υπεύθυνος για την Www.ehca.eu θα σας δώσει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης έτσι ώστε ως χρήστης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την περιορισμένη υπηρεσία, κατανοώντας ότι αποδέχεται όλες τις νομικές προϋποθέσεις.

 

Για τη φόρμα επικοινωνίας:

Όνομα και Επώνυμο: για να μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα.

Τηλέφωνο: για να μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: για να μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα

 

Για να κάνετε ηλεκτρονικές πληρωμές:

Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή λογαριασμού PayPal για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής πληρωμής οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος, η τράπεζα ή τα οικονομικά στοιχεία του χρήστη που εμπλέκονται στην πληρωμή αντιμετωπίζονται πάντα απευθείας από τους παρόχους που είναι αναφέρονται στην ενότητα υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτα μέρη. Www.ehca.eu δεν θα έχει ποτέ πρόσβαση στα στοιχεία της Τράπεζας του χρήστη.

 

Επιπλέον, όταν επισκέπτεστε Www.ehca.eu μας ορισμένες πληροφορίες αποθηκεύονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP που εκχωρείται από την υπηρεσία παροχής Internet.

 

Νομιμοποίηση

Χάρη στη συγκατάθεση μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, αυτό είναι μια υποχρεωτική απαίτηση, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε σωστή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Www.ehca.eu.

 

Ο χρήστης έχει το δικαίωμά του να λησμονείται όταν θέλει όλα τα δεδομένα του να διαγραφούν από τις βάσεις δεδομένων μας.

 

Κατηγορία δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται Www.ehca.eu δεν θεωρούνται ευαίσθητα ή προστατευμένα δεδομένα.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9,1 του νέου γενικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων (GDPR), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν:

 

Εθνοτική ή φυλετική καταγωγή.

Πολιτικές γνώμες.

Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις.

Ένταξη στην Ένωση.

Η θεραπεία των γενετικών δεδομένων.

Βιομετρικά δεδομένα που στοχεύουν στη μοναδική ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα υγείας.

Δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

 

Εργαζόμαστε μόνο με τα ελάχιστα δεδομένα ταυτοποίησης για την εκτέλεση της εργασίας μας: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, κωδικός NIF/φόρου.

 

Χρόνος κατακράτησης δεδομένων

Τα δεδομένα των πελατών: όνομα, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ θα παραμείνουν στο σύστημά μας τι είναι νομικά και τεχνικά απαραίτητο για την κανονική λειτουργία του Www.ehca.eu, εκτός αν ο χρήστης ασκήσει το δικαίωμά του να διαγράψει ή Ενημερωμένη έκδοση.

 

Εκτελεστικοί κανονισμοί

Από τις 25 Μαΐου 2018, η Www.ehca.eu διέπεται από τον γενικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων (GDPR).

 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

 

Μέτρα ασφαλείας

Το Www.ehca.eu φιλοξενείται στα συστήματα που διαχειρίζεται η Αρκεραρσιστεία πληροφοριών SL., εφεξής “η αρκκάντιν”, τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και έτσι να αποτραπεί η αλλοίωση, απώλεια και θεραπεία του και/ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αυτό λόγω της κατάστασης της τεχνολογίας, της φύσης των αποθηκευμένων δεδομένων και των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται, είτε προέρχονται από ανθρώπινη δράση είτε από το φυσικό ή φυσικό περιβάλλον. Όλα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

 

Η αρκκάντις έχει επίσης θέσει σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών σε αυτό το Www.ehca.eu. Συνεχής διατήρηση της παρακολούθησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των διαδικασιών για τη διασφάλιση του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων.

 

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που λαμβάνει η Αρκκάντις είναι:

 

Σύνδεση με το πιστοποιητικό SSL στο Www.ehca.eu.

Κρυπτογράφηση κλειδιών και κωδικών πρόσβασης με χρήση τυπικών αλγορίθμων κρυπτογράφησης.

Προστασία διακομιστών μέσω τειχών προστασίας, απομόνωσης διεργασιών και άλλων τυποποιημένων μέτρων ασφαλείας.

Γεωγραφικά κατανεμημένα καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας για τη διασφάλιση της συνέχειας της υπηρεσίας σε περίπτωση συμβάντος.

 

Άσκηση δικαιωμάτων

Ο χρήστης αυτός, ο οποίος έχει παράσχει τα δεδομένα του στην Www.ehca.eu, μπορεί να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου, προκειμένου να μπορεί να ασκήσει δωρεάν το δικαίωμά του πρόσβασης στα δεδομένα, τη διόρθωση ή τη διαγραφή, τον περιορισμό και την αντίθεσή του σε σχέση με τα δεδομένα που έχουν ενσωματωθεί στην Αρχεία.

 

Η μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιεί ο χρήστης για να επικοινωνεί με το Www.ehca.eu θα είναι μέσω του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρηθεί στην υπηρεσία Ιστού μας ή γραπτώς.

 

Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του μέσω γραπτής επικοινωνίας απευθυνόμενη στο Www.ehca.eu με την αναφορά “προστασία δεδομένων”, προσδιορίζοντας τα δεδομένα του, αποδεικνύοντας την ταυτότητά του και τους λόγους για το αίτημά του στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

info@ehca.eu

 

Κάθε πληροφορία που πρέπει να αποθηκεύσουμε υπό νόμιμη, φορολογική ή συμβατική υποχρέωση θα αποκλειστεί και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τέτοιους σκοπούς αντί να διαγραφεί.

 

Αλλαγή της πολιτικής απορρήτου

Η Www.ehca.eu διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική απορρήτου, με κίνητρο μια νομοθετική, νομολογικός ή δογματική αλλαγή της ισπανικής υπηρεσίας προστασίας δεδομένων.

 

Τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου θα δημοσιευθούν τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την αποτελεσματική εφαρμογή της.

 

Υπεύθυνος για το αρχείο και τον επεξεργαστή

Ο κάτοχος του αρχείου δεδομένων είναι ο ιδιοκτήτης του Www.ehca.eu.

 

Υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτα μέρη

Για την παροχή υπηρεσιών που είναι απολύτως απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Www.ehca.eu χρησιμοποιεί τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις απορρήτου:

 

Google Analytics, για στατιστικά στοιχεία. https://policies.google.com/privacy?hl=es

Pixel του Facebook, για στατιστικά στοιχεία. https://www.facebook.com/privacy/explanation

DonDomain, καταχώρηση τομέα και υπηρεσία αλληλογραφίας. https://www.dondominio.com/legal/55/politica-de-privacidad/

Ο Μάντριλ, ο ταχυδρόμος, στέλνει μέιλ. https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Προσθήκες κοινωνικής δικτύωσης

Στο Www.ehca.eu μας προσφέρουμε συνδέσμους και υπηρεσίες που σχετίζονται με διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα. Εάν ο χρήστης είναι μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και κάνει κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο, ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου μπορεί να συνδέσει τα δεδομένα του προφίλ του με τις πληροφορίες της επίσκεψής του στο Www.ehca.eu.

 

Ως εκ τούτου, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται για τις λειτουργίες και τις πολιτικές σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Είτε αποκτάτε πρόσβαση σε έναν από τους ιστότοπούς μας με ένα από τα προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε μοιράζεστε πληροφορίες μέσω αυτών.

 

Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στις πολιτικές απορρήτου των διαφόρων κοινωνικών δικτύων, καθώς και να ρυθμίσει το προφίλ του ώστε να εγγυάται την ιδιωτικότητα του.

 

Facebook: https://www.facebook.com/ehca.eu/?ref=bookmarks

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es

 

Αποδοχή, συγκατάθεση και ανάκληση

Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για τους όρους αυτούς σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποδέχεται και συναινεί στη θεραπεία του από την Www.ehca.eu με τη μορφή και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην ανακοίνωση νομικού χαρακτήρα.

 

Ανά πάσα στιγμή ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τα δεδομένα του, αλλά χωρίς να επηρεάσει τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, δηλαδή χωρίς αναδρομικό χαρακτήρα.