fbpx

JURIDISCHE KENNISGEVING

 

Eigendom

Gebruikers van deze website, hierna gebruiker, worden geïnformeerd dat de eigenaar van de website [https://www.ehca.eu], hierna EHCA – Europees zorg Bureau, wiens adres is Calle Huéscar 14, 29007 Málaga (Spanje)

 

[Uw bedrijfsregistratiegegevens]

 

Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de Www.ehca.eu is kosteloos, mits de gebruiker de gebruiksvoorwaarden aanvaardt die hem worden getoond bij binnenkomst volgens de geldende wetgeving.

 

Als de gebruiker een abonnement neemt op een dienst van de Www.ehca.eu zal dit doen door de gebruiksvoorwaarden en het privacy-en cookiebeleid te accepteren dat aan hem wordt getoond.

 

Waarheidsgetrouwheid van gegevens

De gebruiker erkent dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en waar zijn en zich ertoe verbinden elke wijziging of wijziging die daarin plaatsvindt, te melden.

 

De service wijzigen

www.ehca.eu behoudt zich het recht voor om de via de website aangeboden diensten te wijzigen of te verwijderen.

 

Algemene gebruiksregels

De gebruiker verbindt zich ertoe deze Www.ehca.eu zorgvuldig, correct en respectvol te gebruiken, met name bij het plaatsen van meningen en/of opmerkingen.

 

Het is ook verplicht om een verklarende lijst op te stellen om niet te reageren of te handelen:

 

Beledigend, onnauwkeurig, vals, onrechtmatig, beledigend, obsceen, oneerbiedig, beledigend, beledigend, stilzwijgend of expliciet seksueel, bedreigend, intimiderend, racistisch, seksistisch, discriminerend, om welke reden dan ook, die in strijd zijn met Sleath, grondrechten, publieke vrijheden, eer, privacy of imago van derden en in algemene huidige regelgeving, en/of illegale of inbreukmakende rechten van derden (bijv. privacy of reclame).

 

Spam zenders, “SPAM”, berichten voor commerciële doeleinden, “kettingbrieven” of massale mailings, ongevraagd, vals, misleidend of illegale activiteiten promoten of onbeleefd, bedreigend, obsceen, lasterlijk of smadelijk gedrag.

 

Praktische informatie verstrekken over illegale activiteiten.

 

Die betrekking hebben op commerciële activiteiten, reclame of verkoop, ook al is er geen sprake van een monetaire vergoeding.

 

Die persoonsgegevens bevatten over derden die de toestemming van de eigenaar of eigenaar van de rechten vereisen.

 

De gebruiker is aansprakelijk jegens Www.ehca.eu of aan een derde partij voor enige schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van de schending van een dergelijke verplichting. Www.ehca.eu is niet van invloed op de inhoud van de gebruikers.

 

Intellectueel eigendom

Deze wettelijke voorwaarden dragen geen enkele intellectuele of industriële eigendomsrechten op in deze Www.ehca.eu en de inhoud ervan (Foto’s, Video’s, creaties, teksten,…). De gebruiker is uitdrukkelijk verboden te reproduceren, transformeren, distribueren, openbare communicatie, ter beschikking stellen, extractie, hergebruik, doorsturen of gebruik van enige aard, door middel of procedure, van elk van hen, behalve in gevallen waarin het wettelijk is toegestaan of geautoriseerd door de eigenaar van de desbetreffende rechten.

 

www.ehca.eu verplichtingen

 

www.ehca.eu is verantwoordelijk voor de diensten die het zelf levert en de inhoud die rechtstreeks afkomstig is van de website zelf en geïdentificeerd met het bijbehorende copyright.

 

www.ehca.eu nemen de nodige maatregelen om de veiligheid en privacy in de communicatie te waarborgen.

 

www.ehca.eu behoudt zich het recht voor om de levering van de dienst zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker tijdelijk op te schorten, op voorwaarde dat het noodzakelijk is om onderhoud, actualisering of verbetering van de dienst uit te voeren.

 

www.ehca.eu kan niet zorgen voor de beschikbaarheid en permanente continuïteit van de webservice als gevolg van onderbrekingen, storingen etc.