fbpx

Privacybeleid

 

Tot nu toe is de LOPD voor gegevensprivacy in Spanje nageleefd, een wet die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

 

Dit privacybeleid is alleen geldig voor persoonlijke gegevens die zijn verkregen op Www.ehca.eu, niet van toepassing voor die informatie die door derden op andere websites is verzameld, zelfs als deze zijn gekoppeld door de Www.ehca.eu .

 

Deze Www.ehca.eu is toegewijd om zakelijke relaties met de gebruiker op een veilige manier te onderhouden en te waarborgen door hun persoonlijke gegevens te beschermen en hun recht op privacy te waarborgen.

 

Persoonsgegevens waarvoor Www.ehca.eu

Om onze diensten te kunnen leveren, hebben we een aantal identificerende gegevens nodig, afhankelijk van de service die Www.ehca.eu u biedt:

Voor het gastenboek/Recensies:

Naam: om de gebruiker te identificeren.

e-mail: om de e-mail te weten van waaruit de opmerking is gemaakt.

 

Voor de blog:

Als we gebruikers hebben ingeschakeld om opmerkingen achter te laten:

 

Naam: om de gebruiker te identificeren

e-mail: om de e-mail te weten van waaruit de opmerking is gemaakt.

 

Voor het particuliere klanten gebied:

De klant ruimte is een privéruimte. De persoon die verantwoordelijk is voor Www.ehca.eu zal u voorzien van een gebruikersnaam en wachtwoord, zodat u als gebruiker toegang heeft tot deze beperkte service, waarbij u begrijpt dat deze alle wettelijke voorwaarden aanvaardt.

 

Voor het contactformulier:

Voor-en achternaam: om te kunnen reageren op de query.

Telefoon: om te kunnen reageren op de query

e-mail: om te kunnen reageren op de query

 

Om online betalingen te doen:

In het geval van het gebruik van een creditcard of betaalpas of een PayPal-account om de online betaling van een dienst of product te doen, worden de Bank of financiële gegevens van de gebruiker die betrokken is bij de betaling altijd rechtstreeks beheerd door de aanbieders die vermeld in de sectie diensten die door derden worden aangeboden. Www.ehca.eu krijgt nooit toegang tot de bankgegevens van de gebruiker.

 

Bovendien, wanneer u onze Www.ehca.eu bezoekt, worden bepaalde gegevens automatisch opgeslagen om technische redenen, zoals het IP-adres dat is toegewezen door uw Internet provider.

 

Legitimatie

Dankzij de toestemming kunnen wij uw gegevens verwerken, dit is een verplichte eis, zodat u de diensten van Www.ehca.eu correct benaderen.

 

De gebruiker heeft zijn recht om vergeten te worden wanneer hij wil dat al zijn gegevens uit onze databases worden verwijderd.

 

Gegevenscategorie

De verzamelde gegevens Www.ehca.eu wordt niet beschouwd als gevoelige of beschermde gegevens.

 

Volgens artikel 9,1 van de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, onthullen persoonsgegevens:

 

Etnische of raciale afkomst.

Politieke opvattingen.

Religieuze of filosofische overtuigingen.

Lidmaatschap van de Unie.

De behandeling van genetische gegevens.

Biometrische gegevens die gericht zijn op een unieke identificatie van een natuurlijke persoon.

Gezondheidsgegevens.

Gegevens met betrekking tot het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

 

We werken alleen met de minimale identificatiegegevens om ons werk uit te voeren: voornaam, achternaam, adres, telefoon, e-mail, NIF/tax code.

 

Bewaartijd van gegevens

Klantgegevens: naam, telefoon, postadres, e-mail, etc. blijven in ons systeem wat wettelijk en technisch noodzakelijk is voor de normale werking van de Www.ehca.eu, tenzij de gebruiker gebruik maakt van zijn recht op verwijdering of Update.

 

Uitvoeringsbepalingen

Op 25 mei 2018 is Www.ehca.eu onderworpen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

 

Veiligheidsmaatregelen

Www.ehca.eu wordt gehost in de systemen die worden geëxploiteerd door Arcadina Sistemas informáticos SL., hierna Arcadina, de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te waarborgen en aldus de wijziging, het verlies en de behandeling en/of ongeoorloofde toegang te voorkomen. Dit met het oog op de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de Risico’s waaraan zij blootstaan, ongeacht of zij afkomstig zijn van menselijk handelen of van de fysieke of natuurlijke omgeving. Dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

 

Arcadina heeft ook aanvullende maatregelen ter versterking van de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie in deze Www.ehca.eu. Voortdurende monitoring, monitoring en evaluatie van processen om de eerbiediging van gegevensprivacy te waarborgen.

 

Met name de maatregelen die Arcadina neemt zijn:

 

Verbinding met SSL-certificaat op de Www.ehca.eu.

Versleuteling van sleutels en wachtwoorden met behulp van standaard cryptografische algoritmen.

Bescherming van servers via firewalls, procesisolatie en andere standaard beveiligingsmaatregelen.

Geografisch verspreide dagelijkse back-ups om de continuïteit van de service in geval van een incident te garanderen.

 

Rechten oefeningen

Die gebruiker die zijn gegevens aan Www.ehca.eu heeft verstrekt, kan contact opnemen met de eigenaar van de website om kosteloos zijn recht op toegang tot zijn gegevens, rectificatie of verwijdering, beperking en verzet te kunnen uitoefenen met betrekking tot de gegevens die zijn opgenomen in zijn Bestanden.

 

De methode die de gebruiker moet gebruiken om te communiceren met Www.ehca.eu zal zijn via zijn/haar e-mail account geregistreerd op onze web service, of schriftelijk.

 

De gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Www.ehca.eu met de referentie “gegevensbescherming”, met vermelding van zijn/haar gegevens, bewijs van zijn identiteit en de redenen voor zijn/haar verzoek op het volgende adres:

 

info@ehca.eu

 

Alle informatie die we nodig hebben om op te slaan onder een wettelijke, fiscale of contractuele verplichting wordt geblokkeerd en alleen gebruikt voor dergelijke doeleinden in plaats van te worden gewist.

 

De privacy policy wijzigen

Www.ehca.eu behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen, gemotiveerd door een wetgevende, jurisprudentie of leerstellige wijziging van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming.

 

Wijzigingen in het privacybeleid worden ten minste tien dagen voor de effectieve toepassing ervan gepubliceerd.

 

Verantwoordelijk voor het dossier en de verwerker

De houder van het gegevensbestand is de eigenaar van Www.ehca.eu.

 

Diensten aangeboden door derde partijen

Om diensten te verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking Www.ehca.eu gebruikt de volgende dienstverleners onder hun bijbehorende Privacyvoorwaarden:

 

Google Analytics, voor statistieken. https://policies.google.com/privacy?hl=es

Facebook-pixel, voor statistieken. https://www.facebook.com/privacy/explanation

DonDomain, domeinregistratie en e-mail service. https://www.dondominio.com/legal/55/politica-de-privacidad/

Mandrill/MailChimp, het verzenden van e-mails. https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Sociale plug-ins

In onze Www.ehca.eu bieden we links en diensten aan die verband houden met verschillende sociale netwerken. Als de gebruiker lid is van een sociaal netwerk en op de bijbehorende link klikt, kan de aanbieder van het sociale netwerk zijn profielgegevens koppelen aan de informatie van zijn bezoek aan Www.ehca.eu.

 

Daarom moet de gebruiker worden geïnformeerd over de functies en het beleid met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens van het betreffende sociale netwerk. Of u nu een van onze websites bezoekt met een van uw sociale media profielen of informatie via hen deelt.

 

De gebruiker heeft te allen tijde toegang tot het privacybeleid van de verschillende sociale netwerken en kan zijn profiel configureren om zijn of haar privacy te garanderen.

 

Facebook: https://www.facebook.com/ehca.eu/?ref=bookmarks

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es

 

Aanvaarding, toestemming en herroeping

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gebracht van deze voorwaarden betreffende de bescherming van persoonsgegevens, de aanvaarding en toestemming voor de behandeling daarvan door Www.ehca.eu in de vorm en voor de in de juridische kennisgeving vermelde doeleinden.

 

De gebruiker kan te allen tijde zijn/haar gegevens intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor acties die reeds in het verleden zijn uitgevoerd, dat is zonder terugwerkende kracht.